Welkom bij Beter Wonen Gouda

VANAF HEDEN IS ONS E-MAILADRES GEWIJZIGD!
Het e-mailadres van Beter Wonen Gouda is
gewijzigd. Het nieuwe adres is:

info@bewogo.nl

Het telefoonnummer (0182-571902) en
website (www.beterwonengouda.nl)
blijven ongewijzigd.


LAATSTE NIEUWS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gewijzigde kantoortijden i.v.m. vakantie. Het kantoor is tot 8 augustus alleen op maandag geopend van 10.30 uur tot 12.30 uur. Voor dringende zaken kunt u het antwoordapparaat inspreken via 0182-571902 of per email : info@bewogo.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Op de ALV hebben zich 11 leden gemeld voor de bestuurscommissie. Deze commissie is nu twee maal bijeen gekomen en begin september gaan zij aan de slag. Verdere informatie volgt binnenkort.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Op dit moment spelen er een aantal zaken waarmee het bestuur druk doende is:
- Prestatie-afspraken met gemeente Gouda;
- Onderhoudsbeleid;
- Advies fusie met Stichting de Woonmaat;
- Adviesaanvraag huurderskorting bij verkoop
------------------------------------------------------------------------------------------------