Welkom bij Beter Wonen Gouda

Zoals op de ALV van juni 2016 al was aangegeven, heeft het bestuur van Bewogo een financieel strak beleid moeten voeren, gezien de problemen uit het verleden en de daaraan verbonden kosten. Mede daarom waren de mogelijkheden om u als lid periodiek te informeren erg beperkt. Dat neemt niet weg dat het bestuur wel uw belangen heeft behartigd, o.a. via allerlei uitgebrachte adviezen.

In de nieuwsbrief van januari 2017 maken wij melding van de adviezen die wij in 2016 hebben uitgebracht. Mocht u als lid interesse hebben kunt u ons advies lezen en de reactie van Mozaïek Wonen. Mocht u vragen hebben over de adviezen stuur ons een mail waarop wij kunnen reageren.
Voor de nieuwsbrief: klik hier

De adviezen die in 2016 zijn uitgebracht:

Advies tarieven warmtewet/blokverwarming:
Voor het complete advies: klik hier

Advies huurverhoging 2016:
Voor het complete advies: klik hier

Advies korting bij verkoop:
Voor het complete advies: klik hier

Advies kosten fonds klein onderhoud:
Voor het complete advies: klik hier

Advies huurvoorwaarden/contracten:
Voor het complete advies: klik hier

Advies onderhoud:
Voor het complete advies : klik hier

Zienswijze fusie met Woonmaat Moordrecht:
Voor het complete advies : klik hier


Verder gaan we de informatie met u intensiveren door 6 maal per jaar nieuws en
korte berichten te publiceren in de Goudse Post. In 2017 kunnen wij u daardoor beter en sneller over de door ons uitgebrachte adviezen. Tevens brengen wij de activiteiten van de vereniging onder de aandacht van een groter publiek ( niet- leden en bv gemeente raadsleden en belangen groepen op het gebied van huren en wonen.).
Voor de nieuwsbrief: klik hier


ALV: In het voorjaar van 2017 wordt, zoals gebruikelijk, onze jaarlijkse ALV georganiseerd. U ontvangt van ons tijdig de uitnodiging hiervoor met alle relevante informatie.

Verder maken wij u erop attent dat het bestuur drie nieuwe Algemeen Bestuursleden zoekt.
Voor nadere info en de advertentie: klik hier