Welkom bij Beter Wonen Gouda

Het bestuur van Bewogo heeft twee nieuwe bestuursleden: Piet Verboom is de nieuwe penningmeester en Ben Revet is algemeen bestuurslid.

Wim Pasman is nu algemeen bestuurslid.
-------------------------------------------------------------------------------
Informatie over de ALV:

agenda alv juni 2018

concept verslag ALV juni 2017

jaarverslag 2017/jaarplan 2018

concept statuten nieuw

toelichting statuten ev

huishoudelijk reglement

huidige statuten statuten

gouds huurders manifest

financieel jaarverslag 2017

Errata bij jaarverslag en info juni 2018